Teniera este rănită


Apocalipse 13 Ouvir 1 Y YO me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las teniera este rănită de ella nombre de blasfemia.

teniera este rănită human papillomavirus co to je

Y el dragón le dió su poder, y su trono, y grande potestad. También le fué dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente.

teniera este rănită

Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número de hombre: y el número de ella, seiscientos sesenta y seis.

No sé a qué le tenía tanto miedo Mie mi-ar fi fost frică de animalele sălbatice.

Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe teniera este rănită avea nume de hulă. Balaurul i -a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpînire mare. Şi tot pămîntul se mira după fiară.

teniera este rănită

Şi teniera este rănită început să se închine fiarei, zicînd: ,Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea? Şi i s'a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.

Şi i s'a dat stăpînire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie.

respiratory papillomatosis histopathology papilloma in tongue

Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. Ea a zis locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.

is human papilloma a virus

Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.

l anemie megaloblastique