Taxonomie helminthosporium oryzae.


Se amestecă proba alimentară într-un blender rotativ de înaltă viteză. Se diluează omologatul de probă alimentară.

Se incubează la 35°C pentru de ore Bulion lauril-triptoză 4. Se incubează la 35°C 48 de ore schemă adaptată după W. Interpretare: Se numără tuburile gaz-pozitive şi se calculează MPN din tabele. Însămânţarea tuburilor fluorescente. Însămânţare în plăci Petri pentru obţinerea de colonii izolate 6. Consideraţii generale Bacteriile din genul Salmonella au o răspândire universală, putând afecta întregul regn animal, inclusiv omul.

taxonomie helminthosporium oryzae papiloma boca tratamento

Toxiinfecţiile alimentare produse de salmonele, din punct de vedere al frecvenţei şi al implicaţiilor igienico-sanitare ocupă primul loc în majoritatea ţărilor.

Acestea apar mai frecvent în anotimpurile calde mai-octombriecând există mai mulţi purtători umani şi animali, temperatura fiind factor favorabil pentru dezvoltarea şi multiplicarea germenilor.

taxonomie helminthosporium oryzae giardia en perros zoonosis

Majoritatea salmonelelor care produc toxiinfecţii alimentare la om, nu produc semne clinice la animale. Principalele rezervoare pentru infecţia umană sunt reprezentate de păsări, bovine, ovine şi porcine. La animale infecţia este întreţinută de reciclarea deşeurilor din abatoare ca hrană pentru animale, transmiterea fecal-orală şi contaminarea fecală a ouălor.

Taxonomie helminthosporium oryzae la om are loc o dată cu introducerea carcaselor de carne, lapte nepasteurizat sau ouă infectate în bucătării.

Acestea se multiplică în alimente datorită condiţiilor de igienă necorespunzătoare, cum ar fi: modul de preparare, contaminarea încrucişată a alimentelor deja preparate şi depozitarea inadecvată. Salmonelele sunt bacili sau cocobacili mici, Gram negativi, mobili cu excepţia lui S.

Există peste de serotipuri de Salmonella, grupele majore fiind reprezentate de: - grupul I — S. Taxonomie helminthosporium oryzae V a căpătat statutul de specie, ca S.

Partea 1 Fitopatologie Generala

Serovarurile se pot scrie cu literă mare. De exemplu: S. Din punct de vedere epidemiologic, salmonelele pot fi plasate într-una din următoarele trei grupe: 1. Serotipuri monopatogene pentru om: S. Typhi, S.

Paratyphi A, S. Paratyphi C, care sunt agenţii febrei tifoide şi paratifoide. Serovaruri adaptate gazdei patogeni umani ce pot fi contactaţi din alimente.

taxonomie helminthosporium oryzae

Gallinarum carnea de pasăreS. Dublin carnea de vităS. Abortus-equi calS. Abortus-ovis oaieS. Serovaruri inadaptate fără gazdă preferenţială ; patogeni pentru oameni şi animale şi includ majoritatea serovarurilor care produc toxiinfecţiile alimentare. Preîmbogăţire neselectivă: se cântăresc 25 grame de produs alimentar în ml apă peptonată tamponată; 2. Se incubează la 35°C, 24 de ore; 3. Îmbogăţire selectivă: a se transferă 0,1 ml cultură obţinută în faza de preîmbogăţire într-o eprubetă care conţine 10 ml de bulion tetrationat M72 ; b se transferă 1 ml cultură din mediul de preîmbogăţire selectivă într-o eprubetă cu 10 ml de bulion selenit cistină SC.

Numai în cazul amestecului de probe incubate care conţin moluşte, se transferă 0,1 ml la 10 ml de mediu Rappaport-Vassiliadis RV M59 şi un alt mililitru la 10 taxonomie helminthosporium oryzae de bulion TT. Se incubează bulioanele la 35°C, 24 de ore.

Izolarea pe medii selective agarizate: a Se taxonomie helminthosporium oryzae cu ajutorul unei anse pe suprafaţa unei plăci Petri mari mmcare conţine primul mediu selectiv de izolare în trei plăci cu agar BS agar cu sulfit de bismut HE agar Hektöen enteric M43 şi XLD agar cu xiloză-lizină-dezoxicolat M Plăcile cu sulfit de bismut taxonomie helminthosporium oryzae prepară cu o zi înainte şi se păstrează până la însămânţare la întuneric şi la temperatura camerei.

Se incubează plăcile la 35°C, ore. Se examinează plăcile pentru prezenţa unor colonii suspecte de a face parte din genul Salmonella. Unele tulpini pot produce colonii verzi, mediul înconjurător fiind slab negricios.

oxiuros prevencion y tratamiento

Confirmare: Taxonomie helminthosporium oryzae coloniilor: se recoltează din fiecare placă cu mediu selectiv de izolare 5 colonii caracteristice şi se însămânţează pe agar TSI M73 şi agar LI lizină fier M74 ; se incubează mediile la 35°C, 24 de ore, în cazul agarului TSI şi 48 de ore la 35°C LI perioada de maturare a pinworms. În agarul LI, Salmonella produce o reacţie alcalină, coloraţie purpurie violet în porţiunea dreaptă a mediului.

Se consideră reacţie taxonomie helminthosporium oryzae acidă numai culoarea galben distinctă în porţiunea dreaptă a mediului.

taxonomie helminthosporium oryzae smântână împotriva papilomelor de pe corp

Majoritatea salmonelelor produc H2S în agar LI. Alte teste biochimice: 1. Testul ureazei: Taxonomie helminthosporium oryzae inoculează câteva colonii prezumptiv pozitive de pe fiecare pantă de agar în tuburi cu bulion cu uree M Se incubează 24 de ore la 35°C. Reacţie pozitivă: în urma însămânţării unei bacterii care hidrolizează ureea taxonomie helminthosporium oryzae iniţial galben se colorează în roşu, datorită virării roşului fenol în prezenţa amoniacului, metabolit rezultat din descompunerea ureei.

Mediul cu cianură de potasiu KCN M58 : Dacă taxonomie helminthosporium oryzae loc creşterea bacteriilor indicată prin turbiditate reacţia este pozitivă. Majoritatea speciilor de Salmonella sunt negative la acest test. Bulion cu malonat: Se inoculează 3 mililitri de cultură bacteriană de 24 de ore prezumptiv pozitivă în bulion malonat M Se incubează 48 de ore la 35°C, dar se examinează şi după 24 de ore.

Dacă testul este pozitiv mediul devine albastru, iar dacă este negativ culoarea bulionului va rămâne nemodificată. Testul indolului — reacţie negativă-inel galben.

Reacţia Voges-Proskauer M68 — reacţia pozitivă este indicată de apariţia unei culori roz, până la roşu în toată coloana mediului. Salmonelele dau reacţii negative la acest test. Testul roşului metil — majoritatea salmonelelor dau test pozitiv, indicat de culoarea roşie, difuză a mediului. Se consideră ca nefiind Salmonella, culturile care dau rezultate pozitive la KCN şi VP şi rezultate negative la testul roşului metil.

taxonomie helminthosporium oryzae parazitii stirile de la ora 5

Agar cu citrat Simmons M64 : Test pozitiv: prezenţa creşterii este însoţită de modificarea culorii mediului din verde în albastru; majoritatea culturilor de Salmonella sunt citrat-pozitive. Confirmarea serologică: Punerea în evidenţă a antigenelor O, H şi Vi ale salmonelelor se face prin reacţia de aglutinare pe lamă taxonomie helminthosporium oryzae serul corespunzător al coloniilor pure, după eliminarea surselor autoaglutinabile.

Eliminarea surselor autoaglutinabile: Se aplică pe o lamă de sticlă bine spălată soluţie salină în care se dispersează o 37 parte din coloana ce urmează a fi testată obţinând o suspensie omogenă şi tulbure.