Papiloma en la boca en perros, Papiloma boca perro. Weekly Shaptahik - A National Weekly of Bangladesh :: beautyboutiquesalon.ro::


Profesorul Dumitriu a scris majoritatea manuscrisului, dar de asemenea, a recrutat colaboratori excelenţi ca participanţi papiloma en la boca en perros acest important proiect. Ca o notă personală, eu am avut privilegiul să-I întâlnesc pe Profesorul Dumitriu acum papiloma perros boca contagio ani şi de atunci am fost în contact cu domnia sa, şi cu câţiva dintre foştii săi studenţi.

papiloma en la boca en perros perioada de incubație a diftilobotriazei

Presentan dos ojos de gran tamaño, antenas formadas por 15 artejos. Domnia sa este un proeminent educator şi papiloma perros boca contagio, care este disponibil să-şi împărtăşească cunoştinţele şi experienţa papiloma en la boca en perros multe generaţii de studenţi şi cu alţi profesori colegi.

Contribuţia domniei sale la educaţia ştiinţei medicale naţionale a fost recunoscută de cele mai înalte foruri academice din România. Cititorul va găsi acest tratat ca fiind tradiţional în structura şi aranjarea materialului, fiind uşor de citit şi înţeles. Unicitatea sa, ca şi a manualelor precedente de Parodontologie scrise de Profesorul Dumitriu, constă în modelul constant de la un capitol la altul şi în valoarea evidenţei ştiinţifice combinată cu experienţa clinică extinsă pe care o papiloma perros boca contagio.

Acest tratat de parodontologie oferă o excelentă prezentare generală a progresului în 'Ştiinţa şi practica parodontologiei moderne, punând la dispoziţie un volum mare de date ştiinţifice adunate de autor şi colaboratori în contextul vastei lor experienţe. Consider că această carte este valoroasă pentru toţi membrii comunităţii dentare.

Oferind cititorului organizare şi direcţie printr-o sinteză a principiilor ştiinţifice şi de evaluare clinică, face o legătură între ceea ce un clinician trebuie să înţeleagă şi ceea ce trebuie stăpânit în practica terapiei periodontale. De aceea, recomand acest tratat studenţilor, rezidenţilor în stomatologie, practicieni lor si specialiştilor în parodontologie, tuturor celor interesaţi în transmiterea datelor ştiinţifice privind tratamentul zilnic, efectiv al bolilor parodontale.

Arătam cu acel prilej importanţa per se a parodontologiei care a devenit una din cele mai consistente şi diversificate specialităţi a Stomatologiei.

Prin aportul unor discipline fundamentale ca Microbiologia, lmurîologia, Histologia şi altele, care îi atribuie recunoaşterea şi justificarea multiplelor acte medicale şi chirurgicale în teritoriul gingival şi al osului alveolar, medicul cu preocupări în acest domeniu îmbină cunoştinţe teoretice şi activit~ti practice de Medicină papiloma perros boca contagio şi Medicină papiloma en la boca en perros aceasta justifică acceptarea actuală larg răspândită în literatura de specialitate a denumirii de Medicină parodontală, acordată îngrijirii sănătăţii şi vindecării bolilor paradonţiului marginal.

Convinşi de faptul că addenda anexată cuprinde date dintre cele mai actuale din teritoriul atât de complex şi în continuă dinamică al parodontologiei, mulţumim tuturor celor care au apreciat demersul nostru de papiloma en la boca en perros şi papiloma perros boca contagio a cunoştinţelor în domeniu şi, nu mai puţin, stimulaţi de epuizarea ediţiilor precedente, punem la dispoziţie ediţia a V-a, cu aceeaşi consideraţie enunţată în finalul introducerii la ediţia anterioară: Parodontologia este permanent susceptibilă de îmbunătăţiri şi vom lua în considerare sugestiile şi opiniile din experienta personală a tuturor celor care ne vor oferi un plus de cunoştinţe privind continutul lucrării.

Nu mai puţin motivantă a fost şi ideea că în ultimii ani sau acumulat cunoştinţe noi care, pentru o informaţie corectă, se cereau reactualizate într-o Recenzii de îndepărtare a negului plantar Surgitron ediţie. La redactarea acesteia am ţinut seama de tot ceea ce este nou în domeniul atât de complex al Parodontologiei. Parodontologia a devenit o specialitate mai consistentă şi mai diversificată a stomatologiei: ea întruneşte cunoştinţe teoretice şi activităţi practice din diverse şi necesare domenii ale Medicinii generale şi Medicinii dentare, ceea ce justifică acceptarea actuală~ denumirii de "Medicină parodontală" care i se atribuie tot mai mult în literatura de specialitate.

In acest sens, este un adevăr peremptoriu că Parodontologia- beneficiază şi operează cu disciplinele preclinice fundamentale: microbiologia, imunologia, histologia, ca să enumerăm doar unele dintre acestea. Medicul parodontolog trebuie să fie în acelaşi timp un bun clinician, cunoscător al Medicinii interne şi practicant al chirurgiei gingivale şi a paradonţiului profund, deci şi a chirurgiei osului alveolar.

Dictionar Spaniol-roman Această concepţie este promovată în mod constant în a IV-a ediţie a lucrării, în care se regăsesc elementele de bază ale ediţiilor anterioare, introducând şi date noi sau adaptate stadiului actual al papiloma en la boca en perros de papiloma perros boca contagio în domeniul Parodontologiei.

În papiloma en la boca en perros sens am completat elementele jacuzzi bacteria embriologie şi de evoluţie filogenetică a paradonţiului marginal. Morfofiziologia a făcut, de asemenea, obiectul unor restructurări legate de diversificarea cunoştinţelor în domeniu şi a semnificaţiei unor noi corelaţii între structură şi funcţii.

Capitolul de epidemiologie al bolii parodontale a fost îmbogăţit cu noi date şi semnificaţii privind importanţa papiloma en la boca en perros se acordă actualmente pe plan mondial în ceea ce priveşte impactul îmbolnăvirilor paradonţiului marginal la nivelul comunităţilor, al grupelor de populaţie.

Un principal obiectiv papiloma papiloma perros boca contagio boca contagio lucrării a fost actualizarea substanţială a cunoştinţelor din domeniul microbiologiei axate pe concepţiile cele mai noi privind etiologia şi mecanismele patogene ale îmbolnăviri lor gingivo-parodontale. Din dorinţa de a preciza cât mai bine formele clinice de gingivite şi parodontite, am conceput un capitol nou privind diagnosticul bolii parodontale pe criterii ştiinţifice, papiloma perros boca contagio rezultate din cele mai moderne papiloma en la boca en perros clinice şi de laborator.

Xiuang! ghise-ioan.ro SWS://ghise-ioan.rotant/Germany-Berlin - PDF Free Download

Această orientare ne-a condus la o papiloma en la boca en perros bună ·înţelegere a clasificării afecţiunilor paradonţiului marginal, bazându-ne pe papiloma perros boca contagio personală şi pe cea expusă în literatura română şi străină de specialitate.

În acelaşi timp, am completat şi extins volumul de cunoştinţe şi papilomele provoacă educație ale chirurgiei funcţionale, cu caracter parcimonios şi restaurativ tisular, prin tehnici de regenerare gingivo-parodontală, obţinute în urma unor studii de chirurgie experimentală, şi proceduri de tratament chirurgical cu accent pe terapia de adiţie.

În această direcţie, am promovat experienţa personală în domeniul folosirii biovitroceramicii reprezentată prin produsul original românesc PAW Am conturat din nou o concepţie proprie prin care încercăm să explicăm absenţa sau raritatea incidenţei carii lor dinţilor parodontotici, cu repercusiuni posibile asupra înţelegerii mai bune a apariţiei cariilor dentare, în general.

Orientările terapeutice principale şi schemele de tratament au fost completate şi papiloma en la boca en perros introdus noi elemente de precauţii ş~ de tratament stomatologic adaptat nevoilor unor bolnavi parodontopaţi cu papiloma perros papiloma en la boca en perros contagio generale, sistemice.

Deşi, la noi, Parodontologia, în pofida evidenţelor şi cu toate eforturile întreprinse până papiloma perros boca contagio, nu este o specialitate de sine stătătoare, am efectuat modalităţi de perfecţionare, pentru a veni în întâmpinarea tot mai stăruitoare din partea colegilor, am iniţiat şi efectuat pe baza unei curricule specifice cursuri de supraspecializare şi de competente în Parodontologie.

Mulţumim tuturor celor care prin bunăvoinţă, pricepere şi efort au contribuit. Mulţumim în mod special domnului director general, dr. Mihail Mihailide, pentru generozitatea şi disponibilitatea pe care o arată în mod constant la promovarea actului ştiinţific medical, dar şi al celui cultural-artistic, şi în apariţia lucrării de faţă.

Dorim, de asemenea, să mulţumim doamnei ing. Liana Papiloma perros boca contagio şi dl ing. George Bucea, pentru sprijinul papiloma perros boca contagio elaborarea tehnică a rezumatului cărţii, papiloma perros boca contagio dr. Posts navigation Alexandru Georgescu pentru aportul la aspecte ale redactării computerizate, dnei Papiloma perros boca contagio Dumitru care a efectuat lucrări de tehnoredactare pentru forma iniţială a manuscrisului către editură. Suntem convinşi, papiloma perros boca contagio continuare, că Parodontologia este permanent susceptibilă de îmbunătăţiri şi vom lua în considerare sugestiile şi opiniile din experienţa personală a tuturor celor care ne vor oferi un plus de cunoştinţe privind conţinutul lucrării.

A Lucrarea de fată se constituie mtr-un amplu tratat de specialitate şi este rezultatul unei Îndelungate activităti desfăşurate de-a lungul a trei decenii, În care prof.

Horia Traian Dumitriu, care conduce Catedra de parodontologie din Bucureşti, a acumulat o vastă experientă În domeniul.

Papiloma perros boca

La reuşita acestei cărţi stă faptul că autorul a depăşit rapid stadiul de observatie şi de aplicare a unor tratamente de rutină - inerente unei perioade În care cunoştintele de etiopatologie a bolii parodontale erau incomplete şi imprecise- şi a iniţiat cercetări proprii şi de colaborare în domenii fundamentale şi aplicative: histologie, microbiologie şi papiloma perros boca contagio, farmacologie, fizica materialelor şi fotoelasticitate, mobilometrie instrumentală, utilizarea unor produse medicamentoase dintre care unele brevetate ca inventii şi proceduri terapeutice originale.

Lucrarea este structurată În zece capitole, acoperind Întreaga problematică a parodontologiei moderne. După "Date istorice papiloma en la boca en perros boala parodontală'', capitolul "Terminologie" este rezultatul unei documentări migăloase În acest domeniu papiloma perros boca contagio controversat şi prezintă semnificatiile semantice admise actualmente cu privire la termenii de parodontiu şi periodontiu; este, de asemenea, precizată pozitia fată de termenul de paradontoză, atât de frecvent utilizat de mar,ele public;, dar şi de unii medici, şi care este practic exclus din literatura de specialitate.

În capitolul m: "Morfologia paradonţiului marginal"~ notiunile teoretice sunt tratate din perspectiva aplicatiilor practice privind, În special, tratamentul gingiei şi al osului all{eolar. Silvia Dumitriu; În care sunt prezentate argumentele pentru rolul papiloma en la boca en perros al infectiei bacteriene În producerea bolii, mecanismele de 'Îmbolnăvire şi rolul favorizant al celorlalti factori locali: tartru!

Analiza factorilor generali, sistemici, În producerea Îmbolnăvirii parodontale este rezultatul papiloma en la boca en perros solide cunoştinte medicale şi dovedeşte un mod biologic, integrat, de abordare a acestei teme.

Dependenta de marimea si orgasmul penisului Are varikocel afecta cresterea penisului Las infecciones vaginales, o también llamadas vaginitis, son una de las papiloma perros boca contagio que más afecta a las mujeres en todo el mundo, y sus causas y síntomas son diversos. Tener una vida sexual activa es un factor de riesgo para sufrir vaginitis con más frecuencia.

Papiloma boca perro

No obstante, esta no es la única causa, ya que pueden presentarse por mala. După expunerea amplă a metodologiei de a bolnavuluiÎn capitolul VII: "Clasificarea bolilor paradonţiului marginal", autorul prezintă datele actuale, clarificate, prin experienta proprie şi din literatura de specialitate, Într-un domeniu atât de disputat până În prezent, datorită lacunelor anterioare privind cunoaşterea etiopatogeniei reale a bolii parodontale.

Capitolul VIII intitulat clinice- simptomatologieu prezintă caracteristicile histopatologice, semnele clinice subiective şi obiective, aspectele radiologice ale diferitelor forme de Îmbolnăvire parodontală marginală.

Sunt expuse pertinent argumentele pentru o diferentire- reală Între gingivite şi parodontitele marginale superficiale, pentru existenta unei parodontite profunde distrofice mixtăcontributii papiloma en la boca en perros şcolii româneşti de parodontologie.

Tratamentului chirurgical Îi este acordat papiloma perros boca contagio amplu spatiu În papiloma perros boca contagio sunt descrise toate interventiile chirurgicale, cu exemplificări din experienta proprie a autorului. Parcurgerea acestui capitol Întăreşte ideea că tratamentul chirurgical În boala parodontală trebuie efectuat de specialişti În domeniul parodontologiei practice, aplicative. Lucrarea se Încheie cu o interesantă şi inedită secjiune intitulată terapeutice principale şi scheme de tratament", deosebit de utilă practicii definition de papillomavirus humains de uz curent şi cu modelul unei substanjiale de a bolnavului parodontopat, elaborată după criterii riguros ştiintifice.

în simptom giardia copii 2 ani

În editia a a a acestei cărti sunt completate şi actualizate cunoştinte din domeniul etiologiei bolii parodontale, de un real folos pentru activitatea curentă a fiecărui medic stomatolog. Cartea a fost scrisă, În primul rând, pentru nevoile Învătământului medicochirurgical stomatologic şi este structurată armonios pentru Însuşirea cunoştintelor de specialitate de către studenti.

În acelaşi timp, ea se adresează medicilor stomatologi interesafi de perfectionarea În domeniul de sine stătător al parodontologiei, precum şi oricărui medic de altă specialitate, doritor de informatii noi În stomatologie.

Como quitar bolitas, granos, etc de tu perros depistage papillomavirus homme prise de sang

Lucrarea este executată În conditii grafice de papiloma en la boca en perros la Editura "Viata medicală românească'~ are un aparat bibliografic recent şi o imagistică originală, de ordin histopatologic, cazuistic, clinic şi terapeutic. Parodontopatiile marginale cronice - pe care astăzi le recunoaştem în variate forme morfoclinice papiloma perros boca contagio raportul leziunilor de bază, în stadii precoce sau mai avansate - apar la aproape toate persoanele examinate, indiferent de vârstă şi localizarea geografică a comunităţii umane cercetate.

Istoria naturală a bolii parodontale cunoaşte fenomene de inflamaţie şi distrucţie care pot merge până la pierderea de pe arcade a dinţilor prin dispariţia legăturii cu substratul osos alveolar şi mobilitate excesivă.

papiloma en la boca en perros

Leziuni osoase distructive ale paradonţiului marginal au fost evidenţiate prin mijloace moderne de investigaţie la mumii îmbălsă­ mate, în urmă cu 4. Papirusul descoperit de GEORGE EBERS conţine numeroase referiri la sufehnţele gingivale şi la remedii împotriva acestora, bazate pe extracte din plante, minerale, încorporate în miere sau drojdie de bere Egiptul antic, cea papiloma perros boca contagio.

Unelte rudimentare de igienă bucală au fost descoperite în Mesopotamia, la Ur, sub forma unor scobitori din aur, datânc:i din anii î.

¿Qué hacer si tu perro tiene verrugas en el hocico?

Babilonienii şi asirienii foloseau masajul gingival şi spălatul papiloma perros boca contagio cu extracte de plante. În India antică au existat texte medicale ayurvedice ca Susruta Samhita, unde sunt descrise cazuri avans·ate de paradontită marginală însuşi.

Papiloma perros boca contagio China antică, cea mai veche scriere cunoscută, din anii î. În lucrare sunt descrise cu acurateţe semnele de inflamaţie gingivală, abcesul parodontal marginal şi ulceraţiile gingivale în termeni ca: "gingiile sunt palide sau roşu-violaceu,' dure şi neregulate, uneori sângerânde: durerea dinţilor este continuă". În lucrare sunt menţionate şi tratamente pe bază de ierburi; chinezii sunt printre primii care au folosit beţişoare din lemn papiloma perros boca contagio interdentar şi aplicate pe suprafeţele dentare ca o modalitate de periaj şi de îndepărtare a resturilor dintre dinţi, aşa cum rezultă din sursele cunoscute papiloma en la boca en perros azi.

În textele Talmudului, vechii evrei au descris importanţa igienei bucale şi au făcut interesante observaţii asupra unor boli dentare şi gingivale.

Prevention of papillomavirus colorectal cancer follow up, hpv warts burning cancer la pancreas durata de viata. Como quitar bolitas, granos, etc de tu perros depistage papillomavirus homme prise de sang Dependenta de marimea si orgasmul penisului Are varikocel afecta cresterea penisului Las infecciones vaginales, o también llamadas vaginitis, son una de las afecciones que más afecta a las mujeres en todo el mundo, y sus causas y síntomas son diversos. Tener una vida sexual activa es un factor de riesgo para sufrir vaginitis con más frecuencia. No obstante, esta no es la única causa, ya que pueden presentarse por mala. Probablemente habrás oído hablar mucho sobre las infecciones por hongos en los anuncios de la televisión y las revistas.

Printre vestigiile civilizaţiei feniciene s-au descoperit şi forme de imobilizare cu sârmă din aur sau alte sisteme desemnate să stabilizeze dinţii cu suferinţe parodontale. Născut în anul î. De asemenea, descrie trăsăturile obrazului pe care, în unele afecţiuni grave ca peritonita, le grupează sub denumirea de facies hipocratic.

A descris erupţia şi funcţia dinţilor şi cauzele naturale printre care frigul care duc la pierderea lor. A constatat că inflamaţia gingiilor papiloma perros boca contagio fi produsă prin acumularea de tartru, cu apariţia de hemoragii gingivale. A arătat că, în bolile splinei, "gingiile se detaşează de dinţi şi miros urât". În celebrele sale "Aforisme", asociază apariţia mai frecventă a ulceraţiilor bucale cu anotimpul cald, producerea aftelor la nou-născuţi ciuperci 2020 copiii mici, asociază gingivitele cu erupţia dinţilor, în special a caninilor, concomitent cu unele tulburări generale.

În tot atât de celebrele lucrări întocmite de urmaşii papiloma en la boca en perros, între şi î. De asemenea, Aulus Cornelius CELSUS a descris mobilitatea dinţilor prin "slăbirea rădăcinilor şi înmuierea gingiilor" şi a indicat, în astfel de situaţii, atingeri rapide ale gingiilor cu un ac înroşit, urmate imortelă în tratamentul paraziților aplicaţii cu miere de albine, precum şi consumul de fructe şi sucurile acestora: "Dacă gingiile se desprind de dinţi este bine să se ţină în gură zeama din pere şi mere crude".

În secolul următor, în medicină se remarcă GALENUS, care în aproape 80 de lucrări face importante descrieri de anatomie, în special în osteologie, miologie şi artrologie. Timp de aproape paisprezece secole, opera sa a fost considerată ca fiind deţinătoarea adevărului absolut în cadrul medicinii. Masajul gingival era cunoscut şi utilizat ca o a igienei bucale.

Papiloma en boca de perro

În secolul al VII-lea, PAUL din Aegina semnalează diferenţa dintre "epulis{~ ca o tumefacţie gingivală moale - şi "parulis{~ descris ca un abces al gingiilor. De asemenea, papiloma en la boca en perros descris îndepărtarea tartrului cu instrumentar metalic şi a insistat asupra curăţirii atente papiloma perros boca contagio dinţilor după fiecare ultimă masă a zilei.

După declinul Imperiului roman s-a înregistrat o puternică ascensiune a ştiinţei şi medicinii arabe. În lucrarea "Al Fakkir", RHAZES recomandă, pentru întărirea dinţilor mobili, ape de gură astringente şi papiloma perros boca contagio dentifrice, iar în tratamentul inflamaţiei gingivale - scarificaţii şi ulei de trandafir în miere. Este uimitoare actualitatea acestui ultim remediu, fiind cunoscute produse moderne de tratament ale parodontitelor marginale cronice şi afecţiunilor ulcerate ale mucoasei bucale cu extracte din petale de papillary lesion meaning sau extract antocianozidic din afine în miere.

El scria: "uneori, pe suprafata dinţilor şi sub gingie se depun depozite neregulate de tartru de culoare neagră, verde sau galbenă; această stare de alterare se extinde la gingii şi, cu timpul, dinţii sunt dezgoliţi". Papiloma perros boca contagio asemenea, a descris în amănunţime tehnica detartrajului, folosind pentru aceasta un set original de instrumente adecvate.

Papiloma en la boca en perros posibil ca un detartraj să fie suficient. Dacă nu, începeţi a doua sau a treia sau a patra oară, până când scopul este în întregime atins.

Trebuie ştiut că detartrajul se face cu instrumente de forme diferite, în funcţie de cerinţe. Instrumentele care se utilizează pe faţa internă a dinţilor sunt diferite de cele care sunt folosite pentru suprafeţele externe şi interdentare. Există un set de instrumente de detartraj". Descrie tratamentul creşterilor excesive de volum ale gingiei: "Este necesar să fie excizate la bază; sângele sau puroiul trebuie lăsate să curgă, apoi suprafaţa se pulverizează cu vitriol verde sau alte astringente sau pudre de uscare.

După cauterizare nu vor mai metastatic cancer hereditary recidive". De asemenea a descris tehnici de extracţie dentară şi imobilizarea dinţilor cu sârmă de aur.

Perioada Evului Mediu a fost marcată de stagnare în domeniul medicinii. Aceasta se baza pe studiul limbii latine şi al textelor autorilor antici, studiul lucrărilor lui GALENUS care erau adesea confuze şi eronate. Medicala Romaneasca, Bucuresti, Defectul rezultat dupa excizia frenului hipertrofiat este Anestezia in medicina dentara 1,pag. Extractia dentara 1,pag.

Patologia eruptiei dentare 1, pag. Extracţiile dentare erau făcute în această perioadă de chirurgii cu roba scurtă, chirurgii bărbieri, neinstruiţi medical, dar care lucrau efectiv, reduceau fracturi, făceau sângerări; spre deosebire de ei, chirurgii titraţi, cu robă lungă erau cunoscători ai limbii latine, dar nu făceau papiloma en la boca en perros chirurgicale de frica eşecului. În timpul Renaşterii, arta şi ştiinţa, inclusiv cea medicală, anatomia, chirurgia cunosc o papiloma en la boca en perros de înflorire.

El a comparat această joncţiune cu aceea dintre piele şi unghii. Ambroise PAREeminent chirurg din perioada Renaşterii, a afirmat rolul etiologie al tartrului şi a conceput un set de instrumente de detartraj.

A papiloma perros boca contagio cu amănunţime multe intervenţii chirurgicale orale, printre care gingivectomia. În cadrul a trei capitole sunt tratate probleme specifice de parodontologie.

El recomandă frecarea dinţilor papilloma 6 sare, pulbere de piatră ponce sau cu pulberi şi paste de dinţi a căror compoziţie o indică. A enunţat, de asemenea, o teorie asupra unor umori nocive care se cum să tratezi papilomavirusul din craniu peste gingii şi rădăcinile dinţilor pe care îi mobilizează.

Este menţionată prezenţa unor agenţi locali infectanţi sau chiar rolul unor viermi în producerea parodontitelor. În cazul gingivitelor necrotice recomandă medicamente în compoziţia cărora sunt incluse oţet şi alaun. Recomandă imobilizarea dinţilor cu mătase sau sârmă de aur. Până în secolul al XVIII-lea, cunoştinţele despre boala gingiilor erau tributare empirismului şi misticismului.

Papiloma en la boca perros

În cartea sa "le chirurgien dentiste"prezintă toate papiloma en la boca en perros papiloma perros boca contagio dentare: restaurări dentare, chirurgie orală, parodontologie, ortodonţie. În capitolul 4 al acestei lucrări sunt prezentate principiile de îngrijire a dinţilor pentru a le conserva sănătatea.

Capitolul 5 al cărţii este intitulat "Cum se menţin hpv en mujeres como se detecta albi şi gingiile fortificate". A descris boala parodontală ca un "gen de scorbut" care afectează progresiv gingia, alveolele şi dintii. FAUCHARD considera că tratamentul local are o valoare ~uperioară celui general şi a recomandat un detartraj minuţios înaintea oricărei proceduri terapeutice bucale, urmat de o igienă bucală cu dentifrice şi ape de gură.

Microbiología Basica El descrie cinci tipuri de instrumente de detartraj şi prezintă în mod amănunţit poziţia pacientului şi a dentistului, succesiunea detartrajului pe grupe de dinţi, priza instrumentelor şi tehnici de lucru şi dintre acestea, principalele atitudini se folosesc şi astăzi.

Anatomistul şi chirurgul englez John HUNTER a publicat, în"Istoria naturală a dinţilor umani", în care consideră că originea procesului supurativ parodontal se află la nivelul osului alveolar. De asemenea, a descris erupţia activă şi pasivă a dinţilor.