Munca laboratorului de insecte


taxonomie helminthosporium oryzae ai parazitii in corp

Programele de lucru ale acestora ar trebui să fie stabilite în conformitate cu obiectivele și prioritățile programelor de lucru relevante adoptate de către Comisie în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul UE nr.

Van Gansberghelaan 96, Merelbeke, Belgia.

paraziti znaki

Articolul 3 Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru organismele dăunătoare plantelor cu privire la bacterii Următorul consorțiu este desemnat ca laborator de referință al Uniunii Europene pentru organismele dăunătoare plantelor cu privire la bacterii, responsabil cu sprijinirea activităților orizontale ale Comisiei și ale statelor membre în domeniul sănătății plantelor: Consorțiul condus de Munca laboratorului de insecte pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum — Centrul de Referință Național pentru Sănătatea Plantelor din Țările de Jos NVWA-NRC, munca laboratorului de insecte pentru bacteriologie, Geertjesweg, 15, EA Wageningen, Țările de Joscare cuprinde și: — Institutul Flamand de Cercetare pentru Agricultură, Pescuit și Alimente ILVO, Botanică, grupul pentru bacteriologie, Burg.

Articolul 4 Laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru organismele dăunătoare plantelor cu privire la ciuperci munca laboratorului de insecte mană Următorul consorțiu este desemnat ca laborator de referință al Uniunii Europene pentru organismele dăunătoare plantelor cu privire la ciuperci și mană, responsabil cu sprijinirea activităților orizontale ale Comisiei și ale statelor membre în domeniul sănătății plantelor: Agenția Națională pentru Securitatea Sanitară a Alimentației, Mediului și Muncii din Franța ANSES, Laboratorul pentru Sănătatea Plantelor, Unitatea pentru Micologie, Domaine de Pixérécourt, CSMalzéville, Franța.

human papillomavirus hpv- 18

Articolul 6 Desemnarea ca laboratoare de referință ale Uniunii Europene se revizuiește periodic. Articolul 7 Intrare în vigoare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Can Silence Actually Drive You Crazy?

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 27 martie Pentru Comisie.

munca laboratorului de insecte