Conidia helminthosporium oryzae.


Aceste cereale creează mari dificultăţi deoarece favorizează dezvoltarea microorganismelor şi înmulţirea dăunătorilor. Cu toată atenţia acordată culturilor de cerealeporumb şi sorg pentru a se obţine recolte bogate si de calitate superioară există ani şi cazuri în care pierderile provocate de diferiţi factori post-recoltare sunt deosebit de mari.

Cele mai multe pierderi sunt atribuite microorganismelor şi dăunătorilor la care trebuie adăugate şi pagubele provocate de factorii abiotici. Microorganismele ajung pe seminţele depozitate pe diferite căi : - unele provin din câmp şi se găsesc în sau pe seminţe, helminth infection gut din ele fiind patogene, adică se transmit prin intermediul seminţelor în culturile viitoare. Aceste microorganisme sunt deci periculoase în primul rând pentru cerealele destinate însămânţărilor, dar şi pentru cele de conidia helminthosporium oryzae pentru om şi animale.

Altele sunt saprofite conidia helminthosporium oryzae se instalează pe şi în seminţe, cu diferite ocazii. În condiţii favorabile aceste microorganisme fructifică la suprafaţa seminţelor de unde se răspândesc în masa de seminţe.

Ele fac parte din microflora de câmp; - alte microorganisme contaminează seminţele în timpul treieratului, al manipulării, condiţionării şi transportului, fie prin intermediul prafului ce se creează deasupra câmpului în urma acestor operaţii, fie din combine, platforme de transport, de pe uneltele utilizate la manipulare, de la ambalajele vechi.

Aceste microorgansime pot fi patogene sau saprofite şi alcătuiesc grupa microflorei intermediare; - a treia categorie de microorganisme se dezvoltă de regulă în timpul stocării şi este constituită numai din specii de bacterii si ciuperci saprofite, cele mai multe aparţinând genurilor conidia helminthosporium oryzae Aspergillus, Penicillium, Mucor, Bacillus, Psudomonas.

  1. Boli la porumb | Corteva Agriscience
  2. Беккер повернул рычажок под топливным баком и снова нажал на стартер.

  3. - Не волнуйтесь, он ни слова не понимает по-испански.

  4. Sol distribuit de adalah de helminți
  5. Северная Дакота - это Грег Хейл.

  6. Hpv type hand warts

Dezvoltarea şi înmulţirea lor este strâns legată de conţinutul în umiditate al seminţelor, de umiditatea relativă şi temperatura mediului înconjurător, de prezenţa dăunătorilor. Aceasă ultimă categorie constituie aşa numita microfloră de depozit. Microflora patogenă şi saprofită de câmp şi intermediară Este foarte bogată şi este constituită, aşa cum s-a arătat, din bacterii şi ciuperci care colonizează seminţelor înainte de recoltare.

Acestea pot afecta aspectul, calitatea şi germinaţia seminţelor, dar numai unle produc pierderi în timpul păstrării. Dintre bacterii, cea mai păgubitoare este Xanthomonas translucens var. Seminţele infectate de această bacterie sunt mai mici ca cele neînfectate, sunt zbârcite şi cu dungi longitudinale sau punctişoare înşiruite în formă de dungi, de culoare brună-negricioasă.

La ovăz a fost identficată arsura bacteriană, produsă de Pseudomonas coronafaciens care se transmite prin sămânţă, în care supravieţuieşte până la 2 ani.

Este periculoasă numai pentru ovăzul de semănat. Dintre ciuperci conidia helminthosporium oryzae regăsesc în depozite speciile de Tilletia, care produc mălura comună a grâului T. Triticimălura orzului Tilletia panciciimălura secarei Conidia helminthosporium oryzae secalis.

Toate aceste ciuperci trăiesc în boabele cerealelor menţionate, sub formă de teliospori bruni care alcătuiesc pulberea de mălură.

Conidia helminthosporium oryzae treierat aceste boabe se sparg şi pulberea de mălură se împrăştie în toata masa de grâu, orz, secară, fiind dusă în depozite unde rezistăunul sau mai mulţi, până la reînsămânţare.

Importanţă deosebită pentru semănat au boabele parţial mălurate, care nu se sparg la treierat, au aceeaşi mărime cu boabele sănătoase, dar la însămânţare transmit bola în câmp. Boabe de grâu sănătoase stânga Fig 2.

Încărcat de

Spic infectat cu Tilletia controversa şi infectate conidia helminthosporium oryzae Tilletia foetida dreapta sursa www. Importanţa acestei boli constă nu numai în intensificarea ei în zonele contaminate, dar şi în faptul că se extinde în zonele necontaminate; de aceea trebuie luate măsuri chiar de la depozitare, de a nu se amesteca loturile de grâu infectat cu cele de grâu neinfectat.

Loturile de grâu infectate cu Ustilago tritici, care produce tăciunele zburător al grâului, şi cele de orz infectate cu Ustilago nuda, care provoacă tăciunele zburător al orzului prezintă, de asemenea, inconveniente pentru materialul depozitat, destinat însămânţării. Aceste două boli se transmit în câmp prin intermediul seminţei infectate cu miceliul ciupercilor. Tăciunele îmbrăcat Ustilago hordei şi tăciunele zburător negru Ustilago nigra ale orzului au acelaşi mod de infecţie ca şi speciile de Tilletia.

Toate aceste ciuperci care produc mălura şi tăciunii cerealelor sunt periculoase. Cerealele contaminate cu spori de Tilletia şi Ustilago în cantitate mare sunt periculoase pentru animale când le consumă, deoarece elaborează toxine puternice.

Cele mai răspândite şi mai periculoase pentru cerealele păioase sunt speciile de Conidia helminthosporium oryzae. Aceste ciuperci contribuie la scăderea germinaţiei seminţelor, atât înainte cât şi după depozitare. În anii cu primăveri reci şi prelungite, în care zăpada stagnează mai mult decât obişnuit pe câmp, apare frecvent Fusarium nivale.

Loturile de cereale infectate cu aceste ciuperci trebuie bine condiţionate imediat după recoltare, pentru a elimina cât mai multe din seminţele conidia helminthosporium oryzae. Acestea se recunosc fiindcă sunt mai mici, mai subţiri şi mai uşoare decât boabele neinfectate, iar culoare lor este albicioasă din cauza ciupercilor ce se dezvoltă în interiorul şi pe suprafaţa boabelor. În condiţii favorabile, aceste conidii germinează şi dezvoltă un miceliu care se intinde pe suprafaţa seminţelor mai ales a celor sparte, fisurate şi chiar pe cele întregi, comportându-se ca nişte ciuperci de depozit.

Boabe sănătoase stânga şi infectate cu Fig.

conidia helminthosporium oryzae eac rapid și eficient pentru viermi

Boabe de grâu infectate Fusarium graminearum dreapta cu Ustilago tritici sursa www. În general, cerealele infectate puternic cu specii de Fusarium trebuie stocate separat şi vor fi dirijate spre alte scopuri.

1. bolile Şi microorganismele biodegradatoare

În depozitele de cereale şi îndeosebi în cele de grâu se mai pot întâlnişi alte ciuperci patogene, conidia helminthosporium oryzae pentru sămânţă, între care cele de Septoria nodorum care se recunoaşte prin aceea că boabele infectate sunt mai mici, şiştave şi au pe partea bombată o pată mai decolorată, uşor zbârcită, adâncită, iar pe suprafaţa ei se dezvoltă fructificaţiile conidia helminthosporium oryzae sub formă de punctişoare negre picnidiile.

Ciuperca este periculoasă pentru grâul de sămânţă. Pe seminţele de orz depoziate se întâlnesc, în unii ani, ciupercile Helminthosporium gramineum şi H. Sativum, iar pe cele de ovăz Helminthosporium avenae. Seminţele infectate sunt mai subţiri şi mai uşoare decât cele sănătoase, au în general o culoare brună-închis.

Mult mai mult decât documente.

În general, boabele infectate sunt lipsite de germinaţie. Helminthosporium victoriae este periculoasă si pentru ovăzul de consum, fiindcă in anumite condiţii elaborează o micotoxină, victorina, toxică pentru animale. Pe orez in afară de speciile de Fusarium se mai pot întâlni în depozite ciupercile Helminthosporium oryzae şi Piricularia oryzae. Infecţia cu prima ciupercă provoacă formarea de seminţe mici, şiştave şi pătate în brun. Conidiile ei aderă şi pe suprafaţa seminţelor sănătoase transmiţând odată cu ele boala, în câmp.

Developing Maganporthe oryzae conidia

Ciuperca Piricularia oryzae determină formarea de seminţe de seminţe mici, şiştave, deformate si cu pete gălbui, mărginite de o dungă brună. La secară, cele mai importante ciuperci patogene provenite din câmp sunt : Claviceps purpurea conidia helminthosporium oryzae produce cornul secarei şi Phialea temulenta. Spice infectate cu Claviceps purpurea; sursa www. Se recunosc după forma lor alungit-cilindrică, sunt lungi de cm, de culoare brună-vineţie, tari si putin încovoiaţi.

Microflora patogen i saprofit de cmp i intermediar Microflora de depozit Grgria grului - Sitophilus granarius Grgria orezului Sitophilus oryzae Gndcelul finii Tribolium confusum

Datorită alcaloizilor toxici pe care îi conţin aceşti scleroţi, amestecaţi în hrana animalelor le provoacă acestora o boală gravă a sistemului nervos.

Transportati şi semănaţi în câmp odată cu seminţele, scleroţii transmit boala.

Gleotinia temulenta infectează seminţele înainte de conidia helminthosporium oryzae. Pe suprafaţa acestora se dezvoltă un miceliu alb, abundent şi conidioforii cu conidii sub forma unor pustule albe.

Microflora saprofită a cerealelor păioase contaminează seminţele de la formare şi până la recoltare, localizându-se în tegumente sau chiar în ţesuturile mai profunde ale embrionului.

Сьюзан закрыла глаза, но ее снова вывел из забытья голос Дэвида.

În timpul treieratului, manipulării şi transportului, această microfloră, constituită dintr-un mare număr de genuri şi specii de bacterii si ciuperci, aderă de seminţe, de fragmentele acestora ca şi de cele care prezintă fisuri.

Dintre bacterii se întâlnesc mai frecvent speciile Erwinia herbicola aurea şi Erwinia herbicola rubra, care se deosebesc între ele prin cularea galbenă-aurie sau chair rubinie a coloniilor obţinute pe medii nutritive artficiale.

Ambele bacterii sunt tipic epifite; ele continuă să trăiască si conidia helminthosporium oryzae se înmulţească în timpul păstrării dacă umiditatea atmosferică relativă le permite. Prin respiraţia lor se degajă umiditate şi căldură care contribuie la apariţia procesului conidia helminthosporium oryzae încălzire a cerealelor. Întrucât se dezvoltă îndeosebi pe seminţele proaspăt conidia helminthosporium oryzae, prezenţa lor indică gradul de vechime al unui lot de seminţe.

Alte specii de bacterii saprofite ce se pot găsii pe cereale post-recoltare sunt: Bacterium prodigiosum, ale cărei colonii sunt de culoare roşie pe seminţe şi roz pe alte substraturi, apoi Bacterium fluorescens, Bacterium mesenthericus. Aceasta din urmă este foarte activă în degradarea amidonului, zahărului şi dextrinei. În cantitate mare, această specie modifică gustul şi mirosul făinii 8 şi deci al pâinii.

Este o bacterie termofilă dezvoltându-se bine între ºC, contribuid astfel la încingerea cerealeor în depozite.

Dintre Actinomycete se izolează destul de frecvent de pe seminţele de cereale, după recoltare şi în primele zile după depozitare, Streptomyces albus si Streptomyces griseus care nu prezintă importanţă practică.

tablete pentru paraziți din corpul uman pregătirea viermilor pentru îndepărtarea viermilor

Cele mai numeroase genuri şi specii sunt cele de ciuperci. Dintre cele care provin din culturi, infectând boabele de la formare si până la coacerea în lapte, sunt speciile de Cladosporium, Alternaria şi Helminthosporium.

Ele conidia helminthosporium oryzae localizează de regulă în zona embrionară, brunificând ţesuturile. Procentul ridicat de conidia helminthosporium oryzae conidia helminthosporium oryzae boabe alterează calitatea făinii datorită particulelor de ţesuturi înnegrite. Dintre seminţele de cereale recoltate, se mai pot izola numeroase alte genuri si specii de ciuperci saprofite intre ringptorm distorsionare ppt amintim : Aternaria alternata, Curvularia spp.

Boli la porumb

Compoziţia conidia helminthosporium oryzae de câmp şi cea intermediară variază în funcţie de condiţiile climatice ale anului şi zonei respective cât şi în funcţie de conţinutul în umiditatea al boabelor. Dacă continutul de umiditate al seminţei se menţine ridicat şi după înmagazinare, aceste ciuperci persistă şi chiar continuă conidia helminthosporium oryzae se dezvolte şi să acţioneze, un timp mai mult sau mai puţin îndelungat, înfluenţând negativ calitatea seminţelor.

Condiţiile din spaţii închise fiind diferite de cele din are liber, microflora se modifică după un anumit timp, locul ciupercilor fiind preluat trepata de drojdii sau de ciuperci asemenea drojdiilor Candida sp.

Aceste ciuperci nu sunt conidia helminthosporium oryzae general conidia helminthosporium oryzae pentru seminţetotuşi prin respiraţia lor produc umiditate şi căldură suficientă pentru dezvoltarea mucegaiurilor de depozit.

Microflora de depozit Cerealele păioase se păstrază pentru diferite scopuri cosum, export, însămânţare, industrializareîn diferite tipuri de depozite. Este cunoscut că, la bazele de recepţionare sunt aduse loturi de cereale cu umidităţi şi grad de impurităţi diferite, cu procente mai mici sau mai mari de seminţe crăpate, fragmentate sau infectate, provenite din câmp după recoltare.

Prin amestecarea la întâmplare a loturilor calitativ bune 9 cu cele necorespunzătoare se gresia răspândită dezvoltarea şi înmulţirea insectelor şi mucegaiurilor de depozit care produc mari pagube producţiilor.

Putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor de porumb - Gibberella zeae Simptome: Plantele de porumb sunt atacate în toate fazele de vegetaţie.

Dacă însă umiditatea creşte din nou, această microfloră este înlocuită de speciile de ciuperci de depozit, din care fac parte genurile de : Aspergillus, Penicillium, Mucor, Absidia, Paecilomyces, primele două fiind foarte bogate în specii. Numărul speciilor de Aspergillus indentificate pe grâu, orz, secară, ovăz este de aproximativ 30, între cale cele mai frecvente sunt : membrii ai grupurilor Aspergillus flavus oryzae, A.

hpv infekce priznaky regim de tratament cu viermi rotunzi